skip to Main Content

Šestá mezinárodní konference PTNCE v Praze

Konference Polské společností pro lidská a evoluční studia (PTNCE) jsou mezinárodní setkání, na nichž se schází široké spektrum vědců, kteří ve svém které spojuje evolučně-biologický přístup k antropologii. Příspěvky pocházejí z širokého spektra oborů – primatologie, antropologie, archeologie, behaviorální ekologie, evoluční psychologie a lingvistiky. Konference PTNCE jsou známé pro přátelskou atmosféru a vysokou kvalitu diskusí a vědeckých výsledků prezentovaných účastníky. Setkání se poprvé ve své historii koná mimo Polsko. Připojte se k nám ve dnech 24. – 27. září 2019 v Praze! Deadline podávání abstraktů je 16. června 2019.

Více informací na http://2019.ptnce.pl/.

 

Back To Top