skip to Main Content

Mezioborová exkurze 2020 – Pobaltí

Mezioborová exkurze do Pobaltí se bude konat ve dnech 5. – 15. 6. 2020. Můžete se těšit nejen na Kurskou kosu, ale i NP Pape, NP Lahemaa, na Čudské jezero a další lokality. Finanční spoluúčast činí 2000 Kč. 

Back To Top