skip to Main Content

Mgr. studenti

Bc. Daniel Bartoň
Školitel: RNDr. Marie Prchalová, Ph.D.
Téma magisterské práce: Analýza pohlavních rozdílů v žaberních aparátech našich kaprovitých ryb.

Bc. Terezie Englová
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Téma magisterské práce: Aktivita rypoše Fukomys darlingi, věkový polyethismus nebo permanentní kasty?

Bc. Dana Hanzalová
Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.
Téma magisterské práce: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu

Bc. Arnošt Kudrna
Školitel: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
Téma magisterské práce: Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)

Bc. Veronika Kyselová
Školitel: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
Téma magisterské práce: Vliv složení krmných směsí na kvalitu masa chovaných ryb.

Bc. Tomáš Mejda
Školitel: RNDr. Petr Veselý Ph.D.
Téma bakalářské práce: Reakce ptáků na invazní blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae)

Bc. Michaela Mochanová
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma magisterské práce: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné Drosphila melanogaster

Bc. Jana Řihánková
Školitel: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.
Téma magisterské práce: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality

Bc. David Strnad
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Téma magisterské práce: Obrana kolonie u sociálních druhů rypošů

Bc. Jan Šural
Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Téma magisterské práce: Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu

Bc. Zuzana Vavrušková
Školitel:
 Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.
Téma magisterské práce: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Bc. František Vejmělka
Školitel: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Téma magisterské práce: Detekce termálních oken u podzemních hlodavců s různým stupněm sociality

Back To Top