skip to Main Content

Mgr. studenti

Bc. Dana Hanzalová
Školitel: Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D.
Téma magisterské práce: Fylogeneze žluťásků rodu Gonepteryx: evoluce kresby v UV spektru a geografického areálu

Bc. Veronika Kyselová
Školitel: RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.
Téma magisterské práce: Vliv složení krmných směsí na kvalitu masa chovaných ryb.

Bc. Tomáš Mejda
Školitel: RNDr. Petr Veselý Ph.D.
Téma bakalářské práce: Reakce ptáků na invazní blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae)

Bc. Michaela Mochanová
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.
Téma magisterské práce: Úloha adipokinetického hormonu v metabolismu základních živin u octomilky obecné Drosphila melanogaster

Bc. Kateřina Pužejová
Školitel: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
Téma magisterské práce: Vliv prostředí na potravní preference tropických ptáků a vliv složení potravy na jejich střevní mikroflóru

Bc. Jana Řihánková
Školitel: Mgr. Ema Hrouzková, Ph.D.
Téma magisterské práce: Přehodnocení vokalizace rypoše lysého (Heterocephalus glaber)

Bc. Jan Šural
Školitel: prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Téma magisterské práce: Kritická analýza „6. masové extinkce“ na příkladu recentních savců: potenciální fosilizovatelnost a rozlišitelnost ve fosilím záznamu

Bc. Zuzana Vavrušková
Školitel: 
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.
Téma magisterské práce: Kvantifikace metabolických nákladů spojených s disperzí u různých druhů rypošů v laboratorních podmínkách

Back To Top