skip to Main Content

Nabídka tří pracovních míst na AOPK

Ústředí AOPK v Praze na Chodově hledá zoologa, botanika a garanta začínajícího projektu. Náplní jejich práce bude dílem odborné posouzení kvality dat sbíraných v projektu a jejich hodnocení, dílem organizační a administrativní zajištění spolupráce s externími monitorovateli – uzavírání smluv, formální přebírání díla. Projekt „Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace maloplošných chráněných území“ je financován z OPŽP po dobu 6 let. Jedná se o služební místa, tj. v režimu státní služby, na dobu určitou oněch 6 let, obě místa na plný úvazek, pracoviště Praha Chodov. Deadline pro podání přihlášek je 3. ledna 2017, předpokládaný nástup co nejdříve. Detaily výběrových řízení jsou zde:

Výběrové řízení – zoolog

Výběrové řízení – botanik

Vedle těchto dvou pozic AOPK hledá také projektového garanta, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu:

Výběrové řízení – projektový garant

Back To Top