skip to Main Content

Nabídka Ph.D. pozice – Epidemiologie helmintóz horských goril

Laboratoř infekčních onemocnění společných lidem a primátům na Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci a Veterinární a farmaceutická univerzity v Brně hledá Ph.D. studenta v doktorském studijním programu Masarykovy univerzity v Brně pro ambiciózní téma s aplikacemi v ochraně kriticky ohrožených horských goril.

Leták ke stažení

Back To Top