skip to Main Content

Nabídka pracovního místa v Laboratoři integrativní ekologie

© Pavel Duda

Laboratoř integrativní ekologie na Entomologickém ústavu BC AV ČR nabízí pozici odborný pracovník V&V. Náplní práce bude všestranná pomoc v laboratoři, v první řadě zpracování vzorků hmyzu a rostlin molekulárně biologickými metodami (extrakce DNA, PCR, atd.) v rámci projektů zaměřených na studium fylogeneze vybraných skupin a molekulární identifikace vzorků různého typu (DNA meta-barcoding), dále pak asistence při experimentech a sběru dat v terénu. Detailní informace naleznete v přiloženém letáčku.

Back To Top