skip to Main Content

Nová naděje pro nosorožce Cottonova?

nosorožec Cottonův (Ceratotherium cottoni) © Jan Robovský

Nosorožec Cottonův neboli severní bílý nosorožec je s dvěma posledními samicemi prakticky vymřelý druh. Nová genetická studie, na které se podílel Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a Jan Stejskal ze Zoo Dvůr Králové nad Labem, ukázala s použitím vzorků od 232 žijících nebo v muzeích uchovaných jedinců severních a jižních bílých nosorožců řadu zajímavých poznatků, přičemž některé vzbuzují i určitý ochranářský optimismus. Potvrdilo se, že oba nosorožci se odlišili před cca 1 milionem let, bohužel u obou od té doby došlo k úbytku genetické variability jak vlivem přírodních procesů, tak člověka. Severního bílého nosorožce patrně zdecimovala africká etnika už před několika tisíci lety, jeho jižní protějšek až evropskými kolonizátory před pár staletími. Z těchto výsledků ovšem také vyplývá, že severní bílý nosorožec dokázal ve svém prostředí dobře žít po tisíce let i s omezenou genetickou variabilitou srovnatelnou s rozmanitostí, která je uložena ve vzorcích, jež jsou v současnosti pro záchranu tohoto nosorožce k dispozici díky Safari Parku Dvůr Králové, IZW Berlín a v zoo v americkém San Diegu. Výsledky rovněž naznačily, že se oba nosorožci od svého vzniku několikrát potkali a došlo i v určité míře i ke genetickému toku mezi oběma nosorožci. Jestli by příměs jižních bílých nosorožců mohla pomoci i k záchraně severního protějšku, není jasné, a pro rozhodnutí bude třeba studovat celé genomy těchto nosorožců.

Moodley, Y., Russo, I.-R. M., Robovský, J., Dalton, D. L., Kotzé, A., Smith, S., . . . Bruford, M. W. (2018). Contrasting evolutionary history, anthropogenic declines and genetic contact in the northern and southern white rhinoceros (Ceratotherium simum). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 285(1890). doi:10.1098/rspb.2018.1567

Back To Top