skip to Main Content

Nový druh savce z mizejících etiopských lesů

Myš harennská

Mezinárodní tým biologů, jehož členkou byla Jarmila Krásová, doktorandka z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích, nalezl a popsal další nový druh hlodavce, který se vyskytuje pouze v horských lesích Etiopské vysočiny. Lesy dříve pokrývaly její významnou část, vlivem lidské činnosti z nich však zůstaly jen malé fragmenty, které v současnosti ohrožuje nejen neustálé kácení, ale i klimatická změna.

Etiopii se ne nadarmo přezdívá střecha Afriky. Celkem 15 % jejího území leží nad hranicí 2000 metrů nad mořem. Etiopská vysočina je unikátní nejen vysokými nadmořskými výškami, ale i svou izolovaností od ostatních hor. Díky tomu se zde nachází řada rostlin a živočichů, kteří se nevyskytují nikde jinde ve světě. Pozornost vědců se doposud soustředila zejména na etiopské afroalpinské ekosystémy nad hranicí lesa, zatímco lesní společenstva na jihu a jihozápadě země zůstávala opomíjena, přestože se jedná o poslední zbývající přirozené lesy v Etiopii.

Čeští vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a jejich kolegové z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a Severtsovova ústavu Ruské akademie věd v Moskvě vyrazili do etiopských lesů prozkoumat faunu tamějších drobných savců. Zjistili, že myši odchycené ve vysoko položeném Harennském lese v pohoří Bale tvoří unikátní evoluční linii, velmi odlišnou od všech ostatních afrických druhů. „Už v terénu jsme měli podezření, že by se mohlo jednat o nový druh. Myši z Harennského lesa se totiž od ostatních etiopských druhů nápadně lišily i zbarvením a velkými rozměry. Genetické analýzy pak naše podezření potvrdily,“ říká spoluautorka studie Jarmila Krásová.

„Původně jsme se domnívali, že se jedná o myš, která se vyskytuje pouze v Harennském lese. O to větší bylo naše překvapení, když se nám v roce 2017 podařilo odchytit stejný druh i ve více než 400 km vzdáleném lese jménem Chingawa v jihozápadní Etiopii. Tato skutečnost odkazuje na historické propojení těchto dvou lesních celků, které jsou od sebe v současnosti odděleny savanami Velké příkopové propadliny, a tudíž jsou pro horské hlodavce neprostupné,“ vysvětluje vedoucí týmu Josef Bryja z Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Nová studie českých vědců zároveň upozorňuje, že lesům na jihovýchodě Etiopie se, navzdory jejich evoluční unikátnosti, nedostává žádného druhu formální ochrany. „Tato práce, stejně jako i naše předešlé studie, ukazuje, že v etiopských lesích se vyskytuje řada zcela unikátních druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. V loňském roce jsme zde například popsali nový rod myšovitých hlodavců, který žije pouze v lese Chingawa, a proto jsme ho nazvali Chingawaemys, nicméně tato myš je velmi odlišná od nově pospaného druhu myši harennské,“ doplňuje Josef Bryja. „Za posledních 25 let se v Etiopii zdvojnásobila velikost lidské populace a její exponenciální růst nadále pokračuje. To s sebou přináší velký tlak na přirozené ekosystémy, což platí zejména v chudých zemích, jakou Etiopie bezesporu je. Ochranu naprosto unikátní etiopské přírody bohužel komplikuje občanská válka a ozbrojené konflikty, které momentálně znemožňují další výzkum etiopských lesů,“ uzavírá Jarmila Krásová.

Krásová, J., Mikula, O., Lavrenchenko, L.A., Šumbera, R., Meheretu, Y., Bryja, J. (2022). A new rodent species of the genus Mus (Rodentia: Muridae) confirms the biogeographical uniqueness of the isolated forests of southern Ethiopia. Org. Divers. Evol. https://doi.org/10.1007/s13127-022-00539-x

Back To Top