skip to Main Content

Nový kurz Evoluční analýza běží v zimním semestru

V zimním semestru 2018/19 běží na Katedře zoologie nový kurz Evoluční analýza (KZO/269), který je možné si zapisovat od 7.9.2018.

Cílem kurzu je rozvíjet evoluční uvažování, prostřednictvím řešení koncepčních problémů s využitím konkrétních metod a příkladů. Příklady a metodika se opírají o statistické přístupy (fylogenetické komparativní metody, diverzifikační analýzy, ancestrální rekonstrukce, GIS) široce používané ke studiu klíčových otázek evoluční biologie a ekologie (ekologie společenstev, evoluce životních strategií biogeografie, makroevoluce). Kurz sestává z pěti tematických celků, které se vzájemně doplňují: (1) Úvod do práce s evolučními daty, (2) Evoluce životní historie, (3) Evoluce společenstev, (4) Evoluce v geografickém kontextu (5) Evoluce druhů a vyšších taxonů. Kurz je zaměřený tak, aby poskytl co nejužitečnější praktické základy k řešení konkrétních evolučních problémů, objevujících se v rámci diplomových a dizertačních prací.

Kurz povede RNDr. Antonín Macháč ,Ph.D. z Centra pro teoretická studia v Praze. Kurz poběží blokově po dobu 5-ti dní. Nejvhodnější termín bude stanoven na základě dohody se studenty.

Back To Top