skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Ambrožové

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Ambrožové

„Dung beetles of Central Europe: Diversity and conservation“

se koná dne 15. února 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

Mgr. Lukáš čížek, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Eleanor Slade, Ph.D.
Mattia Tonelli, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top