skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Muhammad Aslam

Obhajoba disertační práce MSc. Muhammad Aslam

„Aposematism and toxicity of Coccinellidae“

se koná dne 10. března 2020 od 13.00 hodin v posluchárně B3 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

doc. RNDR. Oldřich Nedvěd, CSc.

Oponenti disertační práce:

Ing. Michal Knapp, Ph.D.
doc. RNDr. Alois Honěk, CSc.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top