skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Joel Brown

Obhajoba disertační práce MSc. Joel Brown

„Microbiomes in the context of insect communities“

se koná dne 11. června 2021 od 15.30 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice; Zároveň online prostřednictvím MS Teams.

Školitel doktoranda:

Mgr. Jan Hrček, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Tobin Hammer
doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top