skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Moniky Chrenkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Moniky Chrenkové

„The Ecology of the Little Owl in European Farmland“

se koná dne 8. dubna 2021 od 14.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice. (Obhajoby je možné se účastnit online prostřednictvím Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9.)

Školitel doktorandky:

Ing. Martin Šálek, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Mgr. Miroslav Šálek
RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top