skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Chris Nazipa Dahl

Obhajoba disertační práce MSc. Chris Nazipa Dahl

„Cross continental assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: ecological and phylogenetic comparisons“

se koná dne 18. prosince 2019 od 14.00 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna) budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Back To Top