skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Markéty Davídkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Markéty Davídkové

„Neglected aspects of bark beetle (Coleoptera: Scolytinae) ecophysiology“

se koná dne 26. září 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Ing. Ladislav Půlpán
Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Ing. Rastislav Jakuš, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top