skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Ing. Ivany Schneedorferové

Obhajoba disertační práce Ing. Ivana Schneedorferové

„Optimization and application of chromatographic and mass spectrometric methods for determination of lipidom in physiological, nutritional and biochemical issues“

se koná dne 24. dubna 2019 od 12:30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

RNDr. Aleš Tomčala, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Doc. RNDr. Jan Šíma, Ph.D. (Zemědělská fakulta, JU)
Vladimír Vrkoslav, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie, AVČR, Praha)
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (Fyziologický ústav, AVČR, Praha)

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top