skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Aleny Bartoňové

Obhajoba disertační práce Mgr. Aleny Bartoňové

„Factors influencing butterfly diversity of the species-rich Submediterranean region“

se koná dne 13. června 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Univ. Prof. Jan Christian Habel, Salzburg
Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top