skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Asmy Akter

Obhajoba disertační práce MSc. Asmy Akter

„From resource variation to habitat loss: how changing environment shapes the plant-pollinator interactions“

se koná dne 18. ledna 2021 od 13.00 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna) budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Mgr. Sťěpán Janeček, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

prof. Dr. Robert R. Junker
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top