skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Gabriely Urbánkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Gabriely Urbánkové

„Behavioural personality traits of the common vole: Their behavioural plasticicty and influence of reproduction“

se koná dne 29. listopadu 2021 od 14.30 hodin v zasedací místnosti budovy C PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice

Školitelé doktoranda:

prof. František Sedláček, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. Eva Landová
Dr. Zuzana Hiadlovská

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top