skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové

„Research on cognitive abilities in untrained birds“

se koná dne 30. ledna 2018 od 13:00 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B – přízemí), Branišovská 1716, České Budějovice.

Školitel doktorandky:

doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Oponenti disertační práce:

doc. PaedDr. Pavol Prokop, Ph.D.
Mgr. Eva Landová, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top