Menu

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové

Obhajoba disertační práce Mgr. Jany Nácarové

„Research on cognitive abilities in untrained birds“

se koná dne 30. ledna 2018 od 13:00 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B – přízemí), Branišovská 1716, České Budějovice.

Školitel doktorandky:

doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.

Oponenti disertační práce:

doc. PaedDr. Pavol Prokop, Ph.D.
Mgr. Eva Landová, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby