skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Kryštofa Chmela

Obhajoba disertační práce Mgr. Kryštofa Chmela

„The ecology of lowland rainforest bird community in Papua New Guinea“

se koná dne 30. ledna 2018 od 15:30 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B – přízemí), Branišovská 1716, České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Mgr. Jan Riegert, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

RNDr. David Hořák, Ph.D.
Dr. Knud Andreas Jonsson

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top