skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka

Obhajoba disertační práce Mgr. Ľuboše Hrivniaka

„Diversity and speciation of mayflies (Ephemeroptera) from the Caucasus and adjacent areas“

se koná dne 1. září 2020 od 14.00 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna) budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Jean-Luc Gattolliat
Dr. Tomáš Derka

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top