skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Másílkové

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Másílkové

„Personality in non-human primates: methods of assessment, cross-species comparisons and reproductive preformance“

se koná dne 17. ledna 2020 od 9.30 hodin v nové zasedací místnosti Entomologického ústavu BC AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Jitka Lindová, Ph.D.
Dr. Alecia Carter

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top