skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Terezy Vlasaté

Obhajoba disertační práce Mgr. Terezy Vlasaté

„Ecology and behaviour of an enigmatic fossorial rodent, the giant rot-rat (Tachyoryctes macrocephalus), endemic to the Afroalpine habitat in the Bale Mountains, Ethiopia“

se koná dne 26. června 2019 od 15.00 hodin v posluchárně B3 (Veselovského posluchárna) Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
prof. Dr. Sabine Begall

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top