skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Krůčka

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Krůčka

„Alternativní telomerické kompenzační mechanismy jako způsob adaptace telomer vůči stresovým podmínkám v průběhu evoluce hmyzu“

se koná dne 29. listopadu 2017 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Mgr. Miloslava Fojtlová, CSc.
Mgr. Eva Sýkorová, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Složení komise pro obhajobu

Back To Top