skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Štětiny

Obhajoba disertační práce Mgr. Tomáše Štětiny

„Low-temperature injury in insect tissues and mechanisms of its repair“

se koná dne 7. září 2020 od 10.30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu BC AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Oponenti disertační práce:

prof. Johannes Overgaard
Dr. Herve Colinet
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top