skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Veroniky Roubové

Obhajoba disertační práce Mgr. Veroniky Roubové

„Social grooming in Barbary Macaques“

se koná dne 5. listopadu 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitelka doktorandky:

Mgr. Martina Konečná, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Marek Špinka, CSc.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top