skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Conor Redmond

Obhajoba disertační práce MSc. Conor Redmond

„Plant-herbivore interactions along ecological gradients in tropical rainforests: Drivers of network structure and specialization“

se koná dne 27. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. Rebecca Morris
Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top