skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Daniel Souto Vilarós

Obhajoba disertační práce MSc. Daniel Souto Vilarós

„Why so specious? The role of pollinators and symbionts in plant population structure and speciaction along elevational gradients“

se koná dne 27. června 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Simon T. Segar, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Prof. Finn Kjellberg

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top