skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Nicholy Sarah Plowman

Obhajoba disertační práce MSc. Nicholy Sarah Plowman

„Mechanisms structuring arboreal ant communities along ecological gradients in New Guinea rainforests“

se koná dne 15. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktorandky:

RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Martin Pfeiffer
Prof. Nico Blüthgen

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top