skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Paolla Bielly

Obhajoba disertační práce MSc. Paolla Bielly

„A conservation perspective on the mechanisms that influence plant pollinator interactions“

se koná dne 17. ledna 2019 od 13:30 hodin v posluchárně B3 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitelé doktoranda:

Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
RNDr. Jan Klečka, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Darren Evans
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top