skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Vincent Maicher

Obhajoba disertační práce MSc. Vincent Maicher

„Biodiversity patterns of butterflies and moths on Mount Cameroon“

se koná dne 12. července 2019 od 14:00 hodin v posluchárně B3 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Robert Tropek, PhD.

Oponenti disertační práce:

Thomas Merckx, Ph.D.
Prof. Toomas Tammaru, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top