skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Vincent Maicher

Obhajoba disertační práce MSc. Vincent Maicher

„Biodiversity patterns of butterflies and moths of Mount Cameroon“

se koná dne 12. července 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Thomas Mercx
Prof. Toomas Tammaru

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top