skip to Main Content

Obhajoba disertační práce RNDr. Ing. Emad Ibrahim

Obhajoba disertační práce RNDr. Ing. Emad Ibrahim

„Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes“

se koná dne 24. dubna 2019 od 10:30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. A. Fónagy, DSc. (Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary)
Dr. Martina Gáliková, Ph.D. (Ústav zoológie SAV, Bratislava, Slovensko)
RNDr. Vladimír Půža, Ph.D. (Entomologický ústav, BC, Č. Budějovice)

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top