skip to Main Content

Obhajoba disertační práce RNDr. Lukáše Vejříka

Obhajoba disertační práce RNDr. Lukáše Vejříka

„Biology of predatory fishes in dam reservoirs and lakes“

se koná dne 25. října 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

prof. RNDr. Vladimír Kováč, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top