skip to Main Content

Obhajoba disertační práce RNDr. Michaly Sábové

Obhajoba disertační práce RNDr. Michaly Sábové (roz. Korandové)

„Telomere length compensation mechanisms as players in longevity and stress adaptation of insects“

se koná dne 29. listopadu 2017 od 09:30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice.

Školitel doktorandky:

RNDr. Radmila Čapková Frydrychová, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. James Mason
RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
Mgr. Robert Hanus, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Složení komise pro obhajobu

Back To Top