skip to Main Content

Obhajoba disertační práce RNDr. Pavla Jašky

Obhajoba disertační práce RNDr. Pavla Jašky

„Individuální rozpoznávání na základě akustických signálů u pěvců“

se koná dne 19. června 2018 od 13:00 hodin v posluchárně B3 Přírodovědecké fakulty (Budova B – přízemí), Branišovská 1716, České Budějovice.

Školitel doktoranda:

doc. RNDr. Roman Fuchs, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
Mgr. Richard Policht, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top