skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Umesh Kumar Gautam

Obhajoba disertační práce MSc. Umesh Kumar Gautam

„Effect of the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea on physiological processes in insects“

se koná dne 18. února 2020 od 10:30 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. Martina Gáliková, Ph.D. (Ústav Zoológie SAV, Bratislava, Slovensko)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (Masarykova Univerzita, Brno)
Prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. (Zemědělská fakulta, JU)

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top