skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Petra Hůly

Obhajoba disertační práce Mgr. Petra Hůly

„Mechanismy působení nízkomolekulárních a vysokomolekulárních cyto-protektivních látek při vystavení hmyzího organismu nízkým teplotám“

se koná dne 1. února 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.

Oponenti disertační práce:

prof. RNDr, Oldřich Nedvěd, CSc.
Ing. Michal Knapp, Ph.D.
RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top