skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Alfreda Kika

Obhajoba disertační práce MSc. Alfreda Kika

„Environmental and socio-cultural determinants of language skills and ethnobiological knowledge in Papua New Guinea and Cameroon“

se koná dne 8. ledna 2024 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Pavel Duda, PhD.

Oponenti disertační práce:

Prof. Rodrigo Cámara Leret, PhD.
prof. RNDr. Daniel Frynta, PhD.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top