skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Martina Libry

Obhajoba disertační práce Mgr. Martina Libry

Community structure of caterpillar parasitoids from tropical rain forest

se koná dne 7. července 2021 od 18.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice; Zároveň online prostřednictvím Zoom. https://us02web.zoom.us/j/7763908687?pwd=WEVZaUhRbWNndWp6UlFvNkwxS0Fjdz09

Školitelé doktoranda:

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. / BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice / 02 AM PNG
Mgr. Jan Hrček, Ph.D.; ENTÚ BC AVČR Č. Budějovice

Oponenti disertační práce:

prof. Jane K. Hill, University of York, UK / 5 PM UK
Matthew Forister, University of Nevada, USA / 9 AM Nevada

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Back To Top