skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Jimmy Moses

Obhajoba disertační práce MSc. Jimmy Moses

„Ecology of ants along elevational rainforests gradients in the tropics“

se koná dne 14. června 2021 od 10.30 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice; Zároveň online prostřednictvím MS Teams.

Školitel doktoranda:

RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Dr. Benoit Guénard
Dr. Tom Bishop

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top