skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Ondřeje Mottla

Obhajoba disertační práce Mgr. Ondřeje Mottla

„Spatial structure and community dynamics of arboreal ants in tropical rainforests“

se koná dne 1. listopadu 2019 od 14.00 hodin v posluchárně B3 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

RNDr. Petr Klimeš, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

Michael Staab
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top