skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Michala Plátka

Obhajoba disertační práce Mgr. Michala Plátka

„Habitatové preference, stanovištní dynamika a management hmyzu vázaného na staré stromy“

se koná dne 16. října 2019 od 12.15 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Jiří Folt, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Jakub Horák, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top