skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Pleštilové

Obhajoba disertační práce Mgr. Lucie Pleštilové

„What happens to ear morphology on the way underground? A case study on the family Spalacidae.“

se koná dne 8. dubna 2021 od 13.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice. (Obhajoby je možné se účastnit online prostřednictvím Microsoft Teams, skupina Studentské semináře KZO, přístupový kód d9xyau9.)

Školitel doktorandky:

prof. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

doc. Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
doc., Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top