skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Carlo Seifert

Obhajoba disertační práce MSc. Carlo Seifert

„Ecological factors affecting the structure, diversity, and specialisation of caterpillar communities in forest ecosystems“

se koná dne 19. června 2020 od 15.00 hodin v posluchárně B3 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.

Oponenti disertační práce:

Dr. Rober J. Marquis
Dr. Jan Axmacher

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top