skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Syrové

Obhajoba disertační práce Mgr. Michaely Syrové

„Antipredační chování ptáků“

se koná dne 8. června 2021 od 13.00 hodin v posluchárně B1 budovy B PřF JU, Branišovská 1716, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc

Oponenti disertační práce:

doc. Ing. Marcel Honza, Dr.
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top