skip to Main Content

Obhajoba disertační práce Mgr. Jakuba Vlčka

Obhajoba disertační práce Mgr. Jakuba Vlčka

„Conservation genetics of Galápagos mockingbirds: from immune genes to genomes“

se koná dne 27. února 2023 od 14:30 hodin v posluchárně B3 (Budova B) Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 1616, 370 05 České Budějovice

Školitel doktoranda:

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Oponenti disertační práce:

RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Mikula, Ph.D.

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top