skip to Main Content

Obhajoba disertační práce MSc. Yu Hsien Lin

Obhajoba disertační práce MSc. Yu Hsien Lin

„Pathological mechanisms of polyglutamine disorder in Drosophila model of Huntington disease“

se koná dne 24. února 2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice.

Školitel doktoranda:

Prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc.

Oponenti disertační práce:

RNDr. Robert Farkaš, CSc. (Ústav experimentálnej endokrinologie SAV, Bratislava, Slovensko)
Dr. Rodrigo A. Cunha (University of Coimbra, Portugal)
Doc. RNDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (JU Č. Budějovice)

Do disertační práce je možno nahlédnout na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty JU.

Oznámení o konání obhajoby

Back To Top