skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v LS 2019/2020

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v letním semestru 2019/2020.

Back To Top